Buget / taxe

 

Buget initial 02 - 2024

Buget initial 10 - 2024

Lista investitii

 

 

 

Indicatori sinteza trimestrul I / 2024

 

Indicatori sinteza trim.III/2023

Indicatori sinteza trim.II/2023

Indicatori sinteza trim.I/2023

Indicatori sinteza trim.IV/2022... detalii

Indicatori sinteza trim.III/2022... detalii

Indicatori sinteza trim.II/2022... detalii

Indicatori sinteza trim.I/2022... detalii

..........................................

 

Situatii financiare trimestrul IV - 2021

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2021

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Buget local 2021

 

Buget initial ... detalii

Lista investitii ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2021

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2020

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2020

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul I - 2020

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul IV - 2019

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2019

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2019

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul I - 2019

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Buget local 2019

 

Buget initial ... detalii

Buget initial centralizat ... detalii

Buget venituri proprii initial ... detalii

Lista investitii ... detalii

 

 

Situatii financiare trimestrul IV - 2018

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2018

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2018

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul I - 2018

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul IV - 2017

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2017

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2017

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul IV - 2016

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2016

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2016

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul I - 2016

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Buget local 2016

 

Buget initial ... detalii

Buget general ... detalii

Lista investitii ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul IV - 2015

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2015

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2015

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

 

Situatii financiare trimestrul I - 2015

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 4 - 2014

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 3 - 2014

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 2 - 2014

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 1 - 2014

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Buget 2014

 

- buget centralizat ... detalii

- buget venituri proprii si subventii ... detalii

- anexa investitii ... detalii detalii

 

Situatii financiare trimestrul 4 - 2013

 

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 2 - 2013

Indicatori sinteza ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 1 - 2013

Indicatori sinteza ... detalii

Plati restante ... detalii

 

Buget 2013

- buget centralizat ... detalii

- buget venituri proprii si subventii ... detalii

- buget local ... detalii

- buget credite interne ... detalii

- anexa investitii ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 4 - 2012

- indicatori sintetici ... detalii

- plati restante ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 3 - 2012

- indicatori sintetici ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 2 - 2012

- indicatori sintetici ... detalii

- anexa 14b ... detalii

- anexa 27 ... detalii

- anexa 33 ... detalii

- anexa 40b ... detalii

- bilant ... detalii

- cont de executie al bugetului local - cheltuieli - total 02 ... detalii

- cont de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare 02 ... detalii

- cont de executie al bugetului local - cheltuieli - total 10 ... detalii

- cont de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare 10 ... detalii

- situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 - 01 ... detalii

- situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 - 02 ... detalii

- situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 ... detalii

- cont de rezultat patrimonial ... detalii

- cont de executie al bugetului local - venituri - total 02 ... detalii

- cont de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de dezvoltare 02 ... detalii

- cont de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare 02 ... detalii

- cont de executie al bugetului local - venituri - total 10 ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 1 - 2012

Anexa 14b ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare 02 ... detalii

Cont de executie - cheltuieli - sectiunea de functionare 02 ... detalii

Cont de executie - cheltuieli - total 02 ... detalii

Cont de executie - cheltuieli - sectiunea de functionare 10 ... detalii

Cont de executie - cheltuieli - total 10 ... detalii

Flux 03 ... detalii

Flux 04 ... detalii

Flux analitic ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Cont de executie - venituri - sectiunea de dezvoltare 02 ... detalii

Cont de executie - venituri - sectiunea de functionare 02 ... detalii

Cont de executie - venituri - total 02 ... detalii

Cont de executie - venituri - sectiunea de functionare 10 ... detalii

Cont de executie - venituri - total 10 ... detalii

Indicatori economici trimestrul 1 - 2012 ... detalii

 

Buget local 2012

Buget general ... detalii

Buget local - sectiunea dezvoltare ... detalii

Buget local - sectiunea functionare ... detalii

Buget local - total ... detalii

Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Ilisesti pe anul 2012 ... detalii

Lista investitii ... detalii

 

Buget local 2011

HCL aprobare buget ... detalii

Buget general centralizat ... detalii

Buget general ... detalii

Buget dezvoltare ... detalii

Buget functionare ... detalii

Buget local ... detalii

Lista investitii 2011 ... detalii

Numarul maxim de posturi ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul 4 - 2011

Bilant ... detalii

Anexa 14b ... detalii

Anexa 21 ... detalii

Anexa 22 ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 34 ... detalii

Anexa 35a - 1 ... detalii

Anexa 35a - 2 ... detalii

Anexa 35b - 1 ... detalii

Anexa 35b - 2 ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Cont de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare 02 ... detalii

Cont de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare 02 ... detalii

Cont de executie al bugetului local - cheltuieli - total 02 ... detalii

Cont de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare 10 ... detalii

Cont de executie al bugetului local - cheltuieli - total 10 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie 03 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie 04 ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Cont de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de dezvoltare 02 ... detalii

Cont de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare 02 ... detalii

Cont de executie al bugetului local - venituri - total 02 ... detalii

Cont de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare 10 ... detalii

Cont de executie al bugetului local - venituri - total 10 ... detalii ......................................................................................

Proiecte 2009 - 2010 si investitii in derulare ...detalii

Indicatori economici trimestrul 3 - 2011 ... detalii Indicatori economici trimestrul 2 - 2011 ... detalii

Hcl aprobare indicatori trim.I 2011 ... detalii

Bilant trim.I 2011 ... detalii

Rezultat patrimonial trim.I 2011 ... detalii

Indicatori cheltuieli trim.I 2011 ... detalii

Indicatori venituri trim.I 2011 ... detalii

Indicatori sintetici trim.I - 2011 ... detalii

 

Situatii financiare

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala ... detalii

Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale ... detalii

Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale ... detalii

Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitalurilor ... detalii

Situatia activelor fixe amortizabile 1 ... detalii

Situatia activelor fixe amortizabile 2 ... detalii

Bilant ... detalii

Cheltuieli 10 ... detalii

Cheltuieli 11 ... detalii

Cheltuieli 15 ... detalii

Cheltuieli BL ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie ... detalii

Plati restante ... detalii

Contul de rezultat patrimonial ... detalii

Venituri 02 ... detalii

Venituri 10 ... detalii

Venituri 11 ... detalii

Venituri 15 ... detalii