Anunturi publice

 

2023

 

Anunt de atribuire la procedura de achizitieavand ca obiect atribuirea contractului pentru "Achizitia de articole de mobilier scolar pentru dotarea salilor de clasa si salilor de grupa".

 

Va anuntam ca s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul "Biblioteca - hub digital pentru educatie"

 

Anunt licitatie pentru concesiune bunuri publice si private in 25.06.2024

 

Anunt licitatie pentru vanzare suprafete teren in 25.06.2024

 

Pliant cerinte obligatorii SMR 7 si SMR8

 

Sesiuni de instruire in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor

 

 

Anunt licitatie pentru vanzare suprafete teren proprietate privata a comunei, in 15.05.2024.

 

Actualizare inventar bunuri care apartin domeniului privat al comunei.

 

Anunt public "Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem de canalizare a apelor uzate.

 

Anunt inchiriere spatii in cladirea "After school".

 

"CALITATE, MODERNITATE ȘI INCLUZIUNE IN EDUCATIE IN SCOLILE DIN COMUNA ILISESTI, JUDEȚUL SUCEAVA PRIN DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITĂȚILOR CONEXE" ,finantare obtinuta in cadrul apelului de proiecte lansat de Ministerul Educatiei, in cadrul PNRR, Componenta C15.

- caiet de sarcini ; erata ;

 

Anunt vanzare terenuri prin licitatie, din domeniul privat al comunei, in data de 04.09.2023.

Anunt de intentie achizitie lucrari de reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Simion Florea Marian :

- Scrisoare de intentie achizitie lucrari

- Caiet de sarcini

- Formulare

 

Anunt delegare de gestiune deseuri ; Proiect delegare

Construire capacitate generare si stocare energie electrica - Intentie de elaborare PUZ

Anunt emitere acord mediu "Modernizare si reabilitare pod" ; anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunturi fose septice ... anunt ; cerere inscriere ; cerere pf

Oferta locuri de munca Trutzi (punct lucru Scheia)

Anunt modernizare si reabilitare pod situat pe drum de interes local

Anunt licitatie vanzare bunuri private in 03.10.2022

 

Recensamant 2022

- afis ARA

-afis autorecenzare

- cum sa te autorecenzezi pas cu pas

 

Anunt privitor la fermierii care solicita sprijin pe suprafata, incepand din anul 2023 si care trebuie sa detina certificatul de formare profesionala, dobandit prin instruire ... detalii

Anunt selectie personal recensamant ... anunt ; cerere

Cerere ajutor de incalzire si tutorial completare cerere ... cerere tutorial

 

2021

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava, initiaza consultarea si dezbaterea publica a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Suceava.
Se pot formula puncte de vedere, comentarii , propuneri din partea publicului interesat, care se transmit catre ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com ... detalii

Dispozitie privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinul activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare din comuna Ilisesti, pentru alegerile parlamentare din decembrie 2020 ... detalii

Anunt luare decizie de incadrare de catre APM Sv, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Constructie sistem de alimentare cu apa in comuna Ilisesti" ... detalii

Informare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor "Constructie sistem de alimentare cu apa in comuna Ilisesti" ... detalii

 

Informatii intocmire dosare despagubiri provocate de animalele salbatice pe raza comunei Ilisesti ... detalii

 

Hotararile numarul 3 - 5 ale Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta. cu privire la aprobarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului COVID-19 ... detalii

 

Hotararile numarul 1 si 2 ale Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta. cu privire la aprobarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului COVID-19 ... detalii

 

Ordonanta militara privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri ... detalii

 

Anunt cu privire la limitarea accesului in cadrul Primariei comunei Ilisesti , judetul Suceava ... detalii

 

Hotararea nr.11/17.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, cu privire la stabilirea unor masuri suplimentare pentru combaterea raspanditii virusului COVID-19 ... detalii

 

 

Detalii coronavirus !!!

 

Anunt de participare "Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, fax si adresa de email apartinand persoanei de contact", Primaria Comunei Ilisesti invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatiile constituite conform legii care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniul culte .... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate, debutant, in cadrul compartimentului de implementare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ... detalii

 

2019

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului ... detalii

Conturi pentru plata impozitelor ... detalii

Dispozitie dispunere sectii votare scrutin 26.05.2019 ... detalii

- Sectii votare scrutin 26.05.2019 ... detalii

Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici la data de 31.03.2019 ... detalii

Proiect hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Ilisesti in Adunarea Generala a ADIGD ... detalii

Anexa nr.1 la hcl nr.9/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici ... detalii

Anunt depunere solicitare obtinere aviz mediu pentru proiectul "Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd" ... detalii

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului ... detalii

.............................................................................

Program Operational Capital Uman 2014 - 2020

( incarcat la data de 29.04.2016 si 20.05.2016 )

 

anunt rezultat selectie part. (20.05.2016)... detalii

raport selectie parteneri (20.05.2016) ... detalii

anunt selectie parteneri (29.04.2016) ... detalii

anexe (29.04.2016 ) ... detalii

.................................................................................

Autoritatea Electorala Permanenta

 

Cerere admitere aviz favorabil ... detalii

Cerere admitere examen ... detalii

Hotararea AEP Nr.11 / 2015 ... detalii

Material informare CEE ... detalii