Achizitii publice / Licitatii

 

 

Planul initial al achizitiilor publice pe anul 2023.

Planul final al achizitiilor publice pe anul 2022.

Centralizator contracte incheiate in 2022 cu o valoare mai mare de 5000 euro.

 

Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie: "Imbracaminte asfaltica usoara pe drumurile de interes local nr. 95 (CF 40320) si nr. 93 (CF40316) din sat Ilisesti, judetul Suceava.

- nota justificativa valoare contract

- nota justificativa alegere procedura achizitie

- strategie de contractare

- declaratie persoane cu functii de decizie

- caiet de sarcini

- anunt de publicaitate

- plan topo

 

Anunt de intentie achizitie lucrari de reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Simion Florea Marian :

- Scrisoare de intentie achizitie lucrari

- Caiet de sarcini

- Formulare

 

Anunt achizitie servicii de proiectare pentru Obtinere autorizatie de construire pentru lucrari de amenajari constructive, nestructurale, de instalatii, pentru satisfacerea cerintelor de securitate la incendiu la Scoala cu clasele I-VIII Simion Florea Marian Ilisesti, jud. Suceava.

- scrisoare de intentie

- caiet de sarcini

- formulare

 

Furnizare si montare tamplarie PVC la caminul cultural Brasca

- invitatie participare

- caiet de sarcini

- formulare

 

Lucrari reabilitare instalatia electrica la Scoala gimnaziala cu clasele I - VIII

- Invitatia participare

- Caiet de sarcini

- Formulare

 

Anunt achizitie directa servicii de evaluare a 7 imobile

Caiet de sarcini

Model contract

Anexe contract

Formulare