Achizitii publice / Licitatii

 

 

Invitatie participare achizitie directa articole de mobilier scolar :

- Invitatie participare ; Caiet de sarcini ; Declaratie piese de schimb ; Declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real ; Declaratie pe proprie raspundere privind timpul de interventie ; Declaratie privind respectarea aplicarii princ. DNSH ; Facturi evaluate ; Metodologia privind indeplinirea criteriului DNSH ; Model contract furnizare produse ; Strategia de contractare ;

 

Planul anual al achizitiilor publice ... Final 2023 ; Initial 2024 ;

Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar :

- anunt publicatate ; caiet de sarcini ; declaratie pentru disponibilitatea pieselor de schimb ; declaratie privind beneficiarul local ; declaratie privind respectarea DNSH ; declaratie privind timpul de interventie ; factori de evaluare - punctaj ; metodologia indeplinirii criteriului DNSH ; model contract furnizare produse ; raport conformitate DNSH ; strategia de contractare mobilier scolar ;

 

Planul initial al achizitiilor publice pe anul 2023.

Planul final al achizitiilor publice pe anul 2022.

Centralizator contracte incheiate in 2022 cu o valoare mai mare de 5000 euro.

 

Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie: "Imbracaminte asfaltica usoara pe drumurile de interes local nr. 95 (CF 40320) si nr. 93 (CF40316) din sat Ilisesti, judetul Suceava.

- nota justificativa valoare contract

- nota justificativa alegere procedura achizitie

- strategie de contractare

- declaratie persoane cu functii de decizie

- caiet de sarcini

- anunt de publicaitate

- plan topo

 

Anunt de intentie achizitie lucrari de reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Simion Florea Marian :

- Scrisoare de intentie achizitie lucrari

- Caiet de sarcini

- Formulare

 

Anunt achizitie servicii de proiectare pentru Obtinere autorizatie de construire pentru lucrari de amenajari constructive, nestructurale, de instalatii, pentru satisfacerea cerintelor de securitate la incendiu la Scoala cu clasele I-VIII Simion Florea Marian Ilisesti, jud. Suceava.

- scrisoare de intentie

- caiet de sarcini

- formulare

 

Furnizare si montare tamplarie PVC la caminul cultural Brasca

- invitatie participare

- caiet de sarcini

- formulare

 

Lucrari reabilitare instalatia electrica la Scoala gimnaziala cu clasele I - VIII

- Invitatia participare

- Caiet de sarcini

- Formulare

 

Anunt achizitie directa servicii de evaluare a 7 imobile

Caiet de sarcini

Model contract

Anexe contract

Formulare